Çiçeklik Su İzolasyonu

Çiçeklik su izolasyonu, çiçeklik adı verilen betonarme yapıların, su sızıntısı ve suyun yapıya zarar vermesini önlemek için uygulanan bir su yalıtımı yöntemidir. Çiçeklikler, çatılarda veya teras katlarında bulunan betonarme yapıların çevresinde, düşey ve yatay olmak üzere iki farklı bölümden oluşur. Düşey çiçeklikler, yapı duvarına bitişik olan kısımlardır ve genellikle 30-40 cm yüksekliğinde olurlar. Yatay çiçeklikler ise, çiçekliklerin üzerinde bulunan düz yüzeylerdir.

Çiçeklik su izolasyonu işlemi, çiçekliklerin yüzeylerinin temizlenmesi ve su izolasyon malzemelerinin uygulanmasıyla gerçekleştirilir. İlk olarak, çiçekliklerin yüzeyleri temizlenir ve herhangi bir çatlak, delik veya boşluk tamir edilir. Daha sonra, su yalıtım malzemesi (örneğin bitüm esaslı su yalıtım membranı veya poliüretan su yalıtımı) uygulanarak, çiçekliklerin su geçirmez hale gelmesi sağlanır. Malzeme uygulanırken, düşey ve yatay çiçekliklerin birleşim noktaları, duvarlar ve parapetler özel bir dikkatle ele alınır.